foto Arjan‘Liever met humor
dan met mopperen’
Arjan Schilperoort

 

Met zijn PABO-achtergrond rolde Arjan het techniek-
onderwijs in. ‘Een bijdrage leveren aan de ontwikke-
ling van een kind, vind ik het mooiste aan het werken binnen het (techniek)onderwijs’.
Zijn motto ‘Met humor kom je verder dan met mopperen’ gebruikt hij in zijn lessen. Een goede sfeer, gemoedelijkheid in de klas, combineren met de doelen van de lessen, dat is wat hij ambieert. Arjan heeft inmiddels ruime ervaring op meerdere scholen in de groepen 3 t/m 8.