foto EstherDocent voor TECHNIEKonWIJS
Esther Kokje-Jongste

 

Lessen techniek en beeldende vorming geeft Esther
sinds 2003 op scholen in de omgeving van Rotterdam.
Zij ontwikkelt leerlijnen en lesprogramma’s gekoppeld aan de kerndoelen PO.
‘Ik vind het geweldig kinderen te laten zien hoeveel techniek er om ons heen is. En hoe we ons leven met het toepassen van techniek een stuk makkelijker maken.’ Leerlingen ontwikkelen vaardigheden o.a. in het omgaan met materialen en gereedschappen en maken kennis met ontdekkend leren. ‘Kinderen in groepjes laten werken, en samen iets bouwen dat je alleen niet had gekund vind ik een meerwaarde van mijn vak.’ In schakelklassen maakt Esther met plezier gebruik van de visuele kant van techniek.

www.kokjekunsteducatie.nl