Kerndoelen beschijven wat kinderen moeten weten
en kunnen aan het eind van hun basisschoolperiode

De activiteiten van TECHNIEKonWIJS dragen hier actief aan bij. Enerzijds met
het aanbod binnen de ontwikkelde leerlijnen (zie volgende pagina), anderzijds
met maatwerk waarbij de kerndoelen als raamwerk dienen.
TECHNIEKonWIJS levert een bijdrage aan met name de volgende kerndoelen:

Kerndoel 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Kerndoel 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te
leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Kerndoel 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te
ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Kerndoel 46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.