Wij staan voor uitdagend en onderzoekend techniekonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar

Kinderen zijn nieuwsgierig van nature, ze willen van alles weten over de wereld om hen
heen. Wij dagen ze uit om te ontdekken en te onderzoeken. Hun verbeeldingskracht en
de opgedane kennis nemen ze mee naar volgende ontdekkingen.

In lessen en workshops staan nieuwsgierigheid en het plezier van iets zelf maken voor-
op. We gaan aan de slag met technische onderwerpen zoals constructies, verbindingen,
krachtoverbrenging, energiebronnen. En natuurkundige verschijnselen zoals licht, elek-
triciteit, lucht, geluid, magnetisme. Op een natuurlijke manier integreren we hierin taal
en rekenen. Het combineren van vaardigheden stimuleren we tijdens de lessen van
TECHNIEKonWIJS. Leerlingen oefenen met onderzoek doen, met bedenken van op-
lossingen, met het maken van ontwerpen én uitvoering en met tal van materialen. De kerndoelen natuur en techniek voor basisonderwijs zijn een belangrijk referentiekader.

Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen. En kiezen onderwerpen die aan-
sluiten bij hun belevingswereld en geven het een bredere context. Tijdens het samen zoeken naar een oplossing en het elkaar helpen, ontdekken leerlingen hun talenten en leren deze zo goed mogelijk inzetten. Samenwerkend en ontdekkend leren, het opdoen van technische vaardigheden, het staat bij ons hoog in het vaandel.