Benader ons voor ‘techniek in school’ in brede zin:
een kortlopend project, een workshop, leertijduitbreiding
of een introductieles…

Projecten zoals talentgroepen, techniekweken, projectweken, introductielessen of lustrumactiviteiten rondom techniek vullen we voor u in en voeren we uit. Wij leveren maatwerk en beschikken over leerlijnen en lesmateriaal gekoppeld aan de kerndoelen van het onderwijs. Elke docent heeft wel een specialisme, bijvoorbeeld in het verbinden van natuur en techniek, of kunst en techniek. We hebben kennis en ervaring met het lesaanbod van ‘de techniektorens’ in huis. Daarnaast kunnen wij docententeams onder-
steunen en coachen in het geven van technieklessen.
Inmiddels leveren we maatwerk op techniekgebied in opdracht van diverse scholen in
de omgeving van Rotterdam.

Aanbod van TECHNIEKonWIJS op projectbasis
– technieklessen in het kader van Leertijd Uitbreiding
– technieklessen in het kader van Verlengd Dag Arrangement
– technieklessen onder schooltijd
– technieklessen in het kader van Brede Schoolcursussen na schooltijd.

Programma van TECHNIEKonWIJS
Op aanvraag. Informeer gerust naar de mogelijkheden via ons contactformulier.